Historien

Tollgaarden ligger i Schweigaards gate 15, og er et av hovedstadens vakreste bygg. Plasseringen mellom Schweigaards gate og jernbanesporene inn til Oslo S, gir bygget en helt unik og sentral beliggenhet.

Fra bygget sto ferdig i 1926 og frem til 2019, har Schweigaards gate 15 vært hovedkontor for Tollvesenets virksomhet og Tolldirektoratet, men har også huset en rekke andre virksomheter.

Tollgaarden 1915-1926

Planleggingen av Tollgaarden startet i 1915. Tollvesenets avdeling for jernbanefrakt hadde på denne tiden kontor i Østbanehallen og de begynte nå å få plassmangel. Fire år senere, i 1919, begynte byggingen, og i 1926 sto praktbygget ferdig.

Bygget ble tegnet av den norske arkitekten Henry Bertram Bucher, som tegnet en rekke flotte bygg i Norge i perioden 1885 til 1940. Eiendommen var strategisk plassert tett på jernbanens sporområde og dets lastespor og ramper. Slik kunne varer som kom med tog enkelt lastes inn i tollbygningen og lagres via de 26 heisene før tollbehandling og uttolling.

Tollgaarden 1940-1950

I krigsårene og frem til 1950 rommet Tollgaarden kontorer for jernbanetollstedet, med tilhørende ekspedisjons- og lagerrom. Bygget var også hovedsete for Sønnafjelske Grensetolldistrikt.

Postverket, NSB, Riksrevisjonen, Statistisk Sentralbyrå, Tollskolen samt en avdeling av Statens tollaboratorium holdt også til i bygget. I 1941 fikk Schweigaards gate 15 et tilbygg som skal ha blitt tegnet ved et arkitektkontor i Berlin. Tilbygget, kalt «Sibir», ble senere revet.
 

Foto: 1940 (CA) Ved Oslo slaktehus.
Foto: 1953 (CA) Schweigaards gate

Tollgaarden 1950-1998

I andre halvdel av 1900-tallet gjennomgikk bygningsstrukturen på Tollgaarden en rekke endringer. Noen av de største endringene fant sted da Tolldirektoratet og lokaladministrasjonen flyttet inn i 1960. Endringene var også store da Avgiftsdirektoratet personale ble innfusjonert i 1974. Størst var imidlertid endringene i området rundt bygget. I 1975 kom Postgirobygget, et bygg som er Tollgaardens nærmeste nabo i vest. Et tiår senere kom Oslo S og gjorde området til landets største kollektivknutepunkt.

Tollgaarden 1998-2004

I perioden 1998 til 2004 ble det foretatt arkitektoniske oppgraderinger på flere plan. Byggets tidligere pakkhusdører ble erstattet av teglmurte brystninger, og nye vinduer ble tilpasset opprinnelig utforming. Det kom også nye hoveddører mot Schweigaards gate. Disse ble tegnet basert på originaltegninger funnet på loftet. Bygget fikk også ny resepsjon og rullestolsadkomst via hoveddør fra parkeringsplass på gårdssiden.

I 2000 overtok Entra ASA eiendommen.

Foto: Arkitektskisse fra orginaltegninger
Foto: Vernet trappeoppgang
Foto: Fasade Schweigaards gate 15

Tollgaarden 2020

I 2020 bestemte Entra seg for å gi Schweigaards gate 15 nytt liv. Ambisjonen er å løfte bygget frem fra historien og samtidig bidra til å skape et nytt, urbant område i Oslo.
 

Bygget er verneverdig, men nettopp ved å ta vare på historien ønsker Entra å skape et unikt kontorbygg med sjel og en svært sentral beliggenhet. I første etasje blir det blant annet utadrettet virksomhet med servering, inspirert av «Chelsea Market» i New York og «Urban Deli» i Stockholm. Det vil også bli muligheter for egne co working-arealer.

Ved å ta med seg historien skaper nå Entra fremtidens arbeidsplasser i ett av byens mest sentralt beliggende bygg.

Foto: Tollgaarden 2020