LOKALER

Om lokalene i Tollgaarden 

Entra planlegger for et flerbrukerbygg, der det legges opp til at hvert etasjeplan på ca. 3.200 kvm kan deles inn fire brukersoner. Det er ledig areal fra 500 til 19.000 kvm. Nortura har blitt første leietaker i 2. og 3. etasje.

Den originale hovedinngangen midt på byggets langside fortsetter å være hovedinngang – i tillegg blir det seks biinnganger som de ulike leietakerne kan benytte.

I Tollgaarden skal alt tilrettelegges for å gi en opplevelse av dynamikk og fleksibilitet, som også inviterer leietakerne til kontakt på tvers av etasjer og virksomheter. Midten av førsteetasje skal gi en hotellobbyfølelse med lekre møbler. Herfra er det er lett å orientere seg videre mot den store bedriftsrestauranten, coworking-området og caféen mot Annette Thommessens plass. Bedriftsrestauranten vil være åpen fra tidlig om morgenen. Etter arbeidstid åpnes den også for det øvrige publikum. Underetasjen vil blant annet inneholde dusj og garderober ved siden av sykkelparkeringen og et omfattende konferansesenter. Det lages to store åpninger mellom de to etasjene der det kommer et åpent auditorium og et amfi for foredrag, huskonserter og andre arrangementer.

Adkomst til de fem kontoretasjene skjer via spektakulære, originale trapperom eller heis. Fleksible kontorområder vil bestå av cellekontorer, stillerom, sosiale soner, møterom og te-kjøkken. Alle gulv er såkalte terrassogulv (slipt betong) i grønt og tepper.

Illustrasjon: Kontor
ILLUSTRASJON: KONTOR
ILLUSTRASJON: KONTOR